PolskiEnglish (United Kingdom)

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Teren inwestycyjny 07
Centrum Przesiadkowe

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia.
Teren inwestycyjny pod budowę Centrum Przesiadkowego o łącznej powierzchni 12,16 ha położony w ścisłym centrum miasta Zabrze.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Studium Uwarunkowań – przeznaczenie:
Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Obszar A.

Zapis Planu A.3/S1 dla jednostki urbanistycznej obowiązuje kompozycja i funkcjonalna integracja z rozwiązaniami węzła przesiadkowego przy utrzymaniu charakteru i skali istniejącego sąsiedztwa, możliwa przebudowa dworca i układu drogowego w centrum miasta.

pobierz pdf


http://www.youtube.com/watch?v=rBQOnLhBbds

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własność Wszystkie działki wchodzące w skład terenu inwestycyjnego stanowią
własność Gminy Zabrze.
Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu) WODA:
Ø 225 w ulicy Wolności
Ø 150 i 350 w ulicy Wandy
Ø 100 w ul. Targowej
Ø 80 w ul. Padlewskiego
Ø 100 w ul. 3-Maja i Pułaskiego
KANALIZACJA SANITARNA:
Ø 200 w ulicach: Wandy, Goethego, Dworcowej, Śląskiej, Padlewskiego
KANALIZACJA DESZCZOWA:
Ø 600 i Ø 700 w ul. Wolności
Ø 400 w ul. Wandy
Ø 500 w ul. Padlewskiego
GAZ:
- sieć gazowa: średniego ciśnienia w ulicach Wolności, Pułaskiego
- sieć gazowa: niskiego ciśnienia na całym obszarze
SIEĆ CIEPŁOWNICZA:
istniejąca sieć ciepłownicza stanowiąca własność Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ZPEC Sp. z o. o. zapewnia
dostawę ciepła na cele centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody dla
inwestycji: Centrum Przesiadkowe.
Odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwa Obszar usytuowany jest w ścisłym centrum miasta, na styku komunikacji
autobusowej, tramwajowej, kolejowej, w odległości 2 km od budowanej
Drogowej Trasy Średnicowej, 5 km od autostrady A 4
Odległość od portu lotniczego Katowice – Pyrzowice
Odległość 30 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańców Katowice – 25 km, Gliwice – 10 km, Ruda Śląska – 10 km
Poziom wód podziemnych Strefa występowania wód gruntowych większa niż 1 m poniżej poziomu terenu