PolskiEnglish (United Kingdom)

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Teren inwestycyjny 06
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia.
Teren inwestycyjny związany z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną, o łącznej powierzchni 168,90 ha położony na granicy dzielnic Zabrza: Mikulczyce, Rokitnica i Biskupice, od północy obszar ograniczony lasem, od strony wschodniej drogą powiatową prowadzącą do miasta Bytom i do Drogi Krajowej NR 88, od zachodu – drogą powiatową będącą arterią komunikacyjną łączącą północne dzielnice miasta z centrum stanowiącą równocześnie łącznik DK 88 z DK 94. Teren doskonale skomunikowany. Posiada połączenie z drogami zarówno kategorii powiatowej (ul.Ofiar Katynia, ul. Ziemska) jak i gminnej (ul. Pod Borem, ul. Kopalniana). Obszar posiada dostęp do bocznicy kolejowej w odległości 2,0 km.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Studium Uwarunkowań – przeznaczenie.
Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Terenów Położonych w Północnej Części Miasta. Zapis Planu A.01.PP, SM, UR i A.02. PP, SM, UR – funkcja podstawowa. Przemysł, składy, magazyny. Funkcja uzupełniająca – usługi towarzyszące, usługi handlu, administracji, nauki, turystyki, infrastruktura komunikacyjna, gastronomia, zieleń urządzona.

pobierz pdf


http://www.youtube.com/watch?v=LZeBgC4VWMw

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własność W skład obszaru wchodzi 12 działek o podanych niżej numerach, stanowiących
własność Gminy Zabrze o łącznej powierzchni 168 ha:
61/2, 107/20, 4, 31/3, 32/3, 37/3, 43/3, 553/16,1066/16, 1797/16, 1798/16,
2128/16
Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu) ENERGIA:
- linia 20 kV na terenie przedmiotowego obszaru, dostępna moc 7 MW
WODA:
- wodociąg Ø 500 w ulicy Ofiar Katynia przylega do obszaru
- wodociąg Ø 150 w ulicy Kopalnianej przylega do obszaru
KANALIZACJA:
Ø 200 w ulicy Kopalnianej-przylega do obszaru
2x Ø 400 – kolektor tłoczny w ulicy Ofiar Katynia, przylega do obszaru
KANALIZACJA DESZCZOWA:
Odprowadzenie wód opadowych za pośrednictwem rowu otwartego
przebiegającego w południowej części obszaru do Potoku Mikulczyckiego
biegnącego na zachód od ul. Ofiar Katynia.
GAZ:
- sieć gazowa: Dn 300, Dn 250 i Dn 250 niskoprężny wzdłuż ul. Ofiar
Katynia, dostępna moc około 4000 – 5000 m3/h
SIEĆ CIEPŁOWNICZA:
- Dn 500 lub Dn 600 przy granicy działki, dostępna moc 30-70 MW
Odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwa - do węzła „ Wspólna” autostrady A-4, 11 km
- do DK 94 ( ul. Krakowska) – 1,5 km
- do DK 78 ( ul. Witosa) – 3,0 km
- do DK 88 (Al. Jeziorańskiego) – 2,5 km
- do drogi wojewódzkiej nr 921 (ul. Mikulczycka) – 3,0 km
- do projektowanego węzła autostrady A1, 4 km
Odległość od portu lotniczego Katowice – Pyrzowice
Odległość 30 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańców Katowice – 25 km, Gliwice – 10 km, Ruda Śląska – 10 km
Poziom wód podziemnych Strefa występowania wód gruntowych większa niż 1 m poniżej poziomu terenu