PolskiEnglish (United Kingdom)

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Teren inwestycyjny 04
położony przy Drodze Krajowej Nr 88

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia.
Teren inwestycyjny przy Drodze Krajowej NR 88, obszar łącznie 6,2 ha od strony północnej przylega do DK88, od południa ograniczony jest linią kolejową. Teren jest płaski, wyniwelowany do poziomu drogi krajowej z urządzonym zjazdem, co umożliwia doskonałe skomunikowanie w różnych kierunkach. Obszar usytuowany w pobliżu Centrum Handlowego „Plejada”.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Studium Uwarunkowań – przeznaczenie.
Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze dla terenów położonych w północnej części miasta. Zapis planu; B.60.Z – funkcja podstawowa: Tereny zieleni innej.

UWAGA: Obecnie projektowana jest zmiana ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w kierunku przeznaczenia obszaru pod tereny inwestycyjne. Przybliżony termin zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zabrze – 2012 r.

pobierz pdf


http://www.youtube.com/watch?v=Cu5AsAs-_QI

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własność W skład obszaru wchodzą 2 działki o podanych niżej numerach, stanowiące
własność Gminy Zabrze: 235/21 – 3,3 ha, 236/21 – 1,3 ha.
Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu) ENERGIA:
- zgodnie z pismem Vattenfall Distribution Poland SA brak na wskazanym
terenie infrastruktury energetycznej. W celu zapewnienia zasilania
w energię elektryczną niezbędna jest: budowa linii kablowych SN, linii
kablowych nN wraz z złączami kablowo-pomiarowymi, stacji transformatorowych
SN/SN, stacji transformatorowych SN/nN.
Średni czas realizacji w/w inwestycji około 18 miesięcy.
Obszar nie jest uzbrojony, brak mediów.
Odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwa Obszar posiada urządzony zjazd do Drogi Krajowej Nr 88.
W projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego
Miasta, miasto planuje lokalizację pełnego węzła drogowego
z DK 88, (Al .J. Nowaka Jeziorańskiego) usytuowanego we wschodniej
części obszaru.
Odległość od portu lotniczego Katowice – Pyrzowice
Odległość 30 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańców Katowice – 25 km, Gliwice – 10 km, Ruda Śląska – 10 km
Poziom wód podziemnych Strefa występowania wód gruntowych większa niż 1 m poniżej poziomu terenu