PolskiEnglish (United Kingdom)

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

 

Teren inwestycyjny 03
położony przy Drogowej Trasie Średnicowej

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia.
Teren inwestycyjny przy DTŚ, obszar 22,7 ha położony w dzielnicy Zaborze, przy budowanej Drogowej Trasie Średnicowej oraz linii kolejowej. Od południa obszar ograniczony jest ciekiem wodnym „Kochłówka” stanowiącym granicę z miastem Ruda Śląska.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Studium Uwarunkowań – przeznaczenie.
Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Drogowej Trasy Średnicowej. Zapis planu; 3 UG, 4 UG – funkcja podstawowa; Tereny usługowo-produkcyjno-gospodarcze.

pobierz pdf


http://www.youtube.com/watch?v=_JMOhcnrXJc

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własność W skład obszaru wchodzą 2 działki o podanych niżej numerach, stanowiące
własność Skarbu Państwa: 263/3 – 13,5 ha, 264/24 – 9,2 ha
Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu) ENERGIA: brak
WODA:
Obszar objęty II etapem Funduszu Spójności
GAZ:
W ulicy Wolności sieć gazowa niskiego ciśnienia wyłączona z eksploatacji
SIEĆ CIEPŁOWNICZA:
W sąsiedztwie obszaru przebiega sieć ciepłownicza, będąca własnością
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwa Wskazany teren jest doskonale skomunikowany poprzez węzeł na
DTŚ oraz możliwość skorzystania z przylegającej do terenu bocznicy
kolejowej
Odległość od portu lotniczego Katowice – Pyrzowice
Odległość 30 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańców Katowice – 25 km Gliwice – 10 km Ruda Śląska – 6 km
Poziom wód podziemnych Strefa występowania wód gruntowych mniejsza niż 1 m poniżej poziomu
terenu