PolskiEnglish (United Kingdom)

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Teren inwestycyjny 02
Lompy

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia.
Teren inwestycyjny – Lompy, obszar łącznie 12,8 ha położony w dzielnicy Zaborze Południe. Dostęp drogowy z różnych kierunków, w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej Drogowej Trasy Średnicowej oraz głównej arterii komunikacyjnej miasta tj. ulicy Wolności. Teren niezabudowany, pogórniczy. W omawianym terenie prowadzono płytką eksploatację na głębokości około 40-95 m. Ostatnią eksploatację górniczą prowadzono w 1972 r. Istnieje możliwość wystąpienia wstrząsów podziemnych, wywołujących przyspieszenia drgań powierzchni o maksymalnej wartości a<180 mm/s2. Sąsiedztwo stanowią tereny przemysłowe oraz stara zabudowa mieszkaniowa. Na przedmiotowym obszarze usytuowana jest bocznica kolejowa.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Studium Uwarunkowań
– przeznaczenie.

Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu Drogowej Trasy Średnicowej. Zapis planu; 2 UG – funkcja podstawowa; Tereny usługowo-produkcyjno-gospodarcze.

pobierz pdf


http://www.youtube.com/watch?v=M4LlK_62Wgs

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własność W skład obszaru wchodzą 2 działki o podanych niżej numerach, stanowiące
własność Skarbu Państwa: 2970/34 – 3,8 ha, 794/213 – 9 ha.
Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu) ENERGIA: brak
WODA:
- wodociąg Ø 200 w ul. Lompy
KANALIZACJA:
- przewidywana budowa - ogólnospławna
- Ø 400 w ul. Lompy
GAZ:
- sieć gazowa niskiego ciśnienia w ul. Lompy
SIEĆ CIEPŁOWNICZA:
W sąsiedztwie obszaru przebiega sieć ciepłownicza będąca własnością
Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwa Obszar położony w bezpośrednim sąsiedztwie głównej arterii komunikacyjnej
miasta tj. ulicy Wolności oraz budowanej Drogowej Trasy Średnicowej,
w odległości 9 km od autostrady A4
Odległość od portu lotniczego Katowice – Pyrzowice
Odległość 38 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańców Katowice – 16 km, Gliwice – 12 km, Ruda Śląska – 6 km, Bytom – 12 km
Poziom wód podziemnych Strefa występowania wód gruntowych większa niż 1 m poniżej poziomu terenu