PolskiEnglish (United Kingdom)

Uwaga, otwiera nowe okno. Drukuj

Teren inwestycyjny 01
Handlowa

Krótki opis terenu – lokalizacja, powierzchnia.
Teren inwestycyjny – Handlowa, obszar 10,2 ha położony w dzielnicy Grzybowice. Dostęp drogowy z różnych kierunków, w pobliżu drogi krajowej Nr 74. W sąsiedztwie ulic: Wincentego Witosa, Na lesie, Hallera. Teren niezabudowany, przylegający do terenów przemysłowych, których część posiada status Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego/Studium Uwarunkowań – przeznaczenie.
Dla przedmiotowego obszaru obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w południowej części dzielnicy Grzybowice.
Zapis planu 12.PP, SM, UR – funkcja podstawowa; przemysł, składy, magazyny. Funkcja uzupełniająca; usługi towarzyszące, usługi administracji, handlu, turystyki, gastronomii,
infrastruktura komunikacyjna.

pobierz pdf


http://www.youtube.com/watch?v=QeOOpuWWR7o

Struktura własnościowa terenu – numer działki, powierzchnia, własność W skład obszaru wchodzi 10 działek, o podanych niżej numerach, stanowiących własność Gminy Zabrze:
1123/51 – 0,03 ha, 1135/85 – 0,3 ha, 322/4 – 0,4 ha, 324/5 – 5,2 ha,1129/63 – 0,1 ha,1117/86 – 0,2 ha, 1132/64 – 0,07 ha, 325/4 – 3,8 ha,1120/52 – 0,08 ha, 1126/158 – 0,02 ha
Dostępność infrastruktury technicznej, tj. prąd, gaz, woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa (odległość przyłącza każdego medium od granicy terenu) ENERGIA: brak
WODA:
- wodociąg: PCV Dz 300 w ul. Magazynowej odległość około 300 m od granicy obszaru
KANALIZACJA:
- O 200 w ul. Pyskowickiej – przylega do obszaru
KANALIZACJA DESZCZOWA:
- O 800 w ul. Pyskowickiej
GAZ:
- sieć gazowa średniego ciśnienia w ulicy Handlowej w odległości około 10 m od granicy obszaru

SIEĆ CIEPŁOWNICZA: brak
Odległość od węzła komunikacyjnego, tj. autostrady lub drogi krajowej. Umiejscowienie dróg lokalnych, powiatowych – połączenie z siecią drogową Zabrza/województwa Obszar położony w północnej dzielnicy miasta w dzielnicy Grzybowice przy drodze krajowej NR 74 (ul. Witosa)
Odległość od portu lotniczego Katowice – Pyrzowice
Odległość 30 km
Odległość od dużych aglomeracji miejskich powyżej 50 000 mieszkańców Katowice – 25 km, Gliwice – 10 km, Ruda Śląska – 10 km
Poziom wód podziemnych Strefa występowania wód gruntowych większa niż 1 m poniżej poziomu terenu