Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – konkurs PARP na dofinansowanie projektów

Drukuj

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

 O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach objętych programem promocji o charakterze ogólnym na wskazanych rynkach perspektywicznych i/lub uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku:

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP ( Link do Generatora Wniosków będzie aktywny od 10 lutego 2017 r.) w terminie: od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Szczegóły -> poir.parp.gov.pl/poddzialanie-333-3-nabor-2017

więcej... Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – konkurs PARP na dofinansowanie projektów