PolskiEnglish (United Kingdom)

News


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/html/public_html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Bezrobotni i nieaktywni zawodowo w projekcie GARP „Moja firma – moja niezależność”

Attention: open in a new window. Print

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. w Gliwicach zaprasza do udziału w projekcie „Moja firma – moja niezależność”.
Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.
 

W ramach projektu 38 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla wszystkich uczestników zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności, doradztwo po założeniu firmy i finansowe wsparcie pomostowe na 6 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z bieżącym prowadzeniem firmy. W uzasadnionych przypadkach wsparcie pomostowe może być przedłużone na kolejne 6 miesięcy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.
 

Planowany nabór do projektu: styczeń / luty 2017 r. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie www.gapr.pl po ich zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.
 

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:
• osoby po 30 roku życia,
• zamieszkujące na terenie woj. śląskiego,
• bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,
• nie prowadzące działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu,
• należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
- osoby powyżej 50 roku życia;
- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
- osoby niepełnosprawne;
- osoby długotrwale bezrobotne;
- osoby o niskich kwalifikacjach.

BEZPŁATNE FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU:
• Spotkanie z Doradcą Zawodowym
• Blok szkoleniowo-doradczy (przed rozpoczęciem działalności) przygotowujący do złożenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia działalności – na trzech poziomach zaawansowania
• Wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej – maks. 23 754,00 zł
• Finansowe wsparcie pomostowe – przez 6 lub 12 miesięcy funkcjonowania działalności
• Wsparcie doradcze po rozpoczęciu działalności
KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI (m.in.):
• środki trwałe,
• wartości niematerialne i prawne,
• reklama (do 10% wartości dotacji),
• środki obrotowe (do 25% wartości dotacji),
• prace remontowo-adaptacyjne,
• środek transportu (o ile działalność gospodarcza nie jest prowadzona w sektorze transportu drogowego towarów).
KATALOG WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH W RAMACH FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO:
• składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
• podatki i opłaty administracyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
• inne wydatki konieczne do pokrycia w pierwszym okresie prowadzenia działalności.
 

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE:
BIURO PROJEKTU
Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.
Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice” GAPR sp. z o.o.
ul. Bojkowska 37, 44-100 Gliwice
Budynek 4 „Maszynownia”, pokój 101
www.gapr.pl
tel. 32 461 29 25
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

więcej... Bezrobotni i nieaktywni zawodowo w projekcie GARP „Moja firma – moja niezależność”