Dofinansowanie usług proinnowacyjnych dla MŚP – bezpłatne spotkanie

Print

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju zaprasza 25 stycznia 2017r. o godz. 10:00 na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom ubiegania się o wsparcie na dofinansowanie usług proinnowacyjnych dla MŚP (poddziałanie 2.3.1 POIR).

Podczas spotkania, które odbędzie się w Centrum Edukacji i Biznesu Nowe Gliwice przy ul. Bojkowskiej 37 w sali 013 w Budynku 4 „Maszynownia”, przedstawiciele PARP-u omówią:
• Zasady ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu;
• Koszty kwalifikowane projektu;
• Kryteria oceny projektów;
• Doświadczenia z pierwszego naboru- najczęściej popełniane błędy;

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (formularz zgłoszeniowy w zał. poniżej)
Liczba miejsc ograniczona, w związku z tym GAPR sp. z o.o. zastrzega sobie prawo weryfikacji zgłoszeń. O przyjęciu zgłoszenia będzie decydowało potwierdzenie przesłane drogą mailową
.
 

więcej... Dofinansowanie usług proinnowacyjnych dla MŚP – bezpłatne spotkanie